top of page

Tijd om Wilder en Wijzer te gaan groeien…. Om te gaan genieten van de avonturen met de verzamelde wijsheid in je medicijnbuidels en verworven visiekracht

Vrijheid om te kiezen voor het frisse, het nieuwe, het opgewonden, het blije en glorierende… Vanuit een opgeschoonde interne ruimte in jezelf…

Om je eigen unieke verhaal te gaan schrijven, jouw ware nalatenschap – vanuit de diepte van je eigen ziel…
Samen met de geesting van Spirit, verbonden met een diepgaande liefde vanuit je zielsessentie…

Tijd om te gaan ontdekken, te spelen en een ware lach vrij te laten, om dieper lief te gaan hebben en het leven te gaan beminnen in al haar facetten, je energie vrijelijk te laten stromen, een dieper vertrouwen in het niet-weten te omarmen.
Om elke dag fris te verwelkomen met een open mindset en hart, om volledig aanwezig te zijn in elk moment…
Om een zachte ontspanning te blijven staan, om zo de pure essentie van je Ware Zelf alle ademruimte te schenken….

Daar stroomt een diepere wijsheid doorheen, de frequentie van de Oude Wijze – in je hele wezen; Zij die de wetten van Tijd kent, van gesprokkelde wijsheid tijdens je inwijdingsreizen, een diepere her-inneren en wortelen in je waarachtige bestaan…
Je ware ongetemde en ongevormde Natuur terug in al je cellen welkomd, in je adem, in je aura….

Daar gloei je zo zacht van binnen naar buiten… Dit is als de ware Verjonging van werkelijk steeds opnieuw Jong zijn, vanuit je eeuwige Geestkracht…
Het maagdelijke pad bewandelend vanuit gratie en een nederige buiging makend voor de deurstromende wijsheden die via zachte fluisteringen en aanrakingen je hele systeem verwarmd en verwarmd…

Dit is je Ware Bestemming – Je Werkelijke Missie – Je Ware Oorspronkelijkheid

Soms is het Tijd…. In deze Liefde diepe

Gemaakt door de Nederlandse kunstenares Siska Kroondijk. 

Het is tijd om de Wilder and Wiser te laten groeien

€ 3,15Prijs
  • 11x15cm

bottom of page