top of page

Artikel 1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het aanbod van Suzanne Eltink  – Earth dancer, alsmede op alle overeenkomsten en opdrachten tussen Suzanne Eltink en klanten.

Artikel 2. Aard van de Dienstverlening
Suzanne Eltink  – Empower by Design biedt haar diensten aan in de vorm van coaching, workshops, readings en lezingen op afstand, online en op locatie. Suzanne Eltink  – Empower by Design/ Earth dancer kan geen garantie voor succes geven, aangezien de verantwoordelijkheid en inspanning bij de klant/opdrachtgever ligt. Suzanne Eltink  – Empower by Design / Earth dancer zal zich inzetten om de klant/opdrachtgever zoveel mogelijk naar succes en voldoening te coachen.  In het geval van een reading of afstemming kan het voorkomen dat de klant/opdrachtgever niet het antwoord krijgt waar de klant/opgever naar zocht, deze diensten bestaan uit energiewerk waar geen pasklare antwoorden uit komen. 

Artikel 3. Inschrijving
Artikel 3.1 Inschrijving persoonlijke coachsessie, reading, cursussen of afstemming
Bij een persoonlijke coachsessie, reading, cursus of afstemming volstaat een inschrijving of aanmelding via e-mail, telefonisch of het contactformulier op de website; http://www.earthdancer.nl Na het overeenstemmen van een afgesproken datum, tijd en plaats ontvang je een e-mail met een afspraakbevestiging. 
Bij inschrijving ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier beschreven.

Artikel 3.2 Inschrijving workshop, cursus, challenge, retraite en lezing
Inschrijving verloopt uitsluitend via het inschrijfformulier op de website; http://www.earthdancer.nl of via e-mail. Bij inschrijving ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier beschreven staat.
Inschrijving is alleen geldig na ontvangst van betaling.
Indien betaling tot maximaal 4 werkdagen na inschrijving niet is ontvangen, wordt de inschrijving als niet verstuurd beschouwd. Suzanne Eltink  – Empower by Design / earth dancer behoudt zich het recht om toelating tot een workshop, cursus, challenge of retraite te weigeren indien de betaling niet is ontvangen.
Plaatsing geschiedt op volgorde van (ontvangen) betaling

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden
Alle prijzen worden aangeboden exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven.


Artikel 4.1 Betalingsvoorwaarden persoonlijke coachsessie, reading, cursus of afstemming
De betaling dient te zijn voldaan voorafgaand aan een persoonlijke coachsessie, reading of afstemming, tenzij anders overeengekomen is.
Betaling geschiedt door overboeking van het overeengekomen bedrag naar bankrekeningnummer NL76 BUNQ 2040 8480 45  t.n.v. S.Eltink onder vermelding van het factuurnummer en/of de overeengekomen dienst.


Artikel 4.2 Betalingsvoorwaarden workshops, cursussen, challenges, retraites of lezingen
Betaling dient te geschieden bij inschrijving. Na de inschrijving ontvangt de klant een bevestiging van de inschrijving met daarin de factuur. De inschrijving is definitief wanneer de betaling is ontvangen op de rekening van S.Eltink. 


Indien de betaling tot maximaal 5 werkdagen na inschrijving niet is ontvangen, wordt de inschrijving via het inschrijfformulier of e-mail als niet verstuurd beschouwd, indien anders is overeengekomen.
Het overeengekomen bedrag dient in één keer te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
Betaling geschiedt door middel van overboeking van het overeengekomen bedrag naar bankrekeningnummer NL76 BUNQ 2040 8480 45  t.n.v. S.Eltink onder vermelding van het factuurnummer en/of de overeengekomen dienst.


In geval van (online) workshops, cursussen, challenges, retraites of lezingen is het noodzaak dat de betaling ontvangen is bij Suzanne Eltink  – Empower by Design/earthdancer, voordat de workshop, cursus, challenge of retraite van start gaat. 

Artikel 5. Opschorting- en annuleringsvoorwaarden
Suzanne Eltink  – Empower by Design/ earthdancer, behoudt zich het recht om een persoonlijke coachsessie, reading, afstemming, workshop, cursus, challenge of retraite naar eigen inzicht en op elk moment op te schorten of te annuleren.


Artikel 5.1. Opschorting door Suzanne Eltink  – Empower by Design / earth dancer 

Bij opschorting van een persoonlijke coachsessie, reading of afstemming door Suzanne Eltink  – Empower by Design, zal Amanda Lees een nieuwe afspraak maken met klant, doch binnen 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen.
Bij opschorting van de gehele of een gedeelte van een workshop, cursus, challenge, retraite of lezing door Suzanne Eltink  – Empower by Design / Earth dancer, zal Suzanne Eltink nieuwe data plannen.


Artikel 5.2. Opschorting door de klant/opdrachtgever.
Opschorting van een persoonlijke coachsessie, reading of afstemming door de klant/opdrachtgever dient 24 uur voor aanvang van de afgesproken dienst telefonisch of per e-mail doorgegeven te worden. Suzanne Eltink zal zo snel als mogelijk met nieuwe data komen.
Opschorting van de gehele of een gedeelte van een workshop, cursus, challenge, retraite of lezing door de klant/opdrachtgever is niet mogelijk, tenzij anders is overeengekomen.


Artikel 5.3. Annulering door Suzanne Eltink  – Empower by Design / earth dancer
Bij annulering van een persoonlijke coachsessie, reading of afstemming voor aanvang van de overeengekomen dienst, wordt het volledige overgemaakte bedrag binnen 5 werkdagen teruggestort naar de klant door Suzanne Eltink  – Empower by Design / earth dancer.


Bij annulering van de gehele workshop, cursus, challenge, retraite of lezing wordt het volledige overgemaakte bedrag binnen 5 werkdagen teruggestort naar de klant door Suzanne Eltink  – Empower by Design. Indien een aanbetaling is overeengekomen, zal na het annuleren van een overeengekomen dienst de aanbetaling teruggestort worden naar de klant/opdrachtgever.


Bij annulering van een gedeelte van een workshop, cursus, challenge, retraite of lezing wordt het betaalde bedrag verrekend met de genoten lessen en het resterende bedrag wordt binnen 5 werkdagen teruggestort naar de klant door Suzanne Eltink  – Empower by Design / earth dancer.


Artikel 5.4. Annulering door de klant/opdrachtgever.
Annulering van een persoonlijke coachsessie, reading of afstemming door de klant/opdrachtgever dient 24 uur voor aanvang van de afgesproken dienst telefonisch of per e-mail doorgegeven te worden. 
Annulering van de gehele of een gedeelte van een workshop, cursus, challenge, retraite of lezing door de klant/opdrachtgever dient 24 uur voor aanvang van de afgesproken dienst telefonisch of schriftelijk (per e-mail) te worden voldaan.


Annulering van de gehele of een gedeelte van een workshop, cursus, challenge, retraite of lezing, ongeacht reden, of het zonder bericht niet komen opdagen, geeft geen recht op restitutie van (of een gedeelte van) het betaalde bedrag zoals vermeld op de factuur, of op inhalen van de gemiste cursusdag. 
Annulering van een persoonlijke coachsessie, reading of afstemming door de klant/opdrachtgever is tot 24 uur voor aanvang van de afgesproken dienst telefonisch of per e-mail kosteloos. De klant/opdrachtgever zal, indien de betaling is voldaan, recht hebben op restitutie van het betaalde bedrag zoals vermeld staat op de factuur.


Annulering van deelname aan een workshop, cursus, challenge, retraite of lezing telefonisch of per e-mail, gelijk aan of korter dan 7 kalenderdagen voor aanvang van de overeengekomen dienst, wordt 50% van het totale gestorte bedrag ingehouden en het resterende bedrag binnen 5 werkdagen teruggestort.
Annulering van deelname aan een workshop, cursus, challenge, retraite of lezing telefonisch of via e-mail, gelijk aan of korter dan 3 kalenderdagen voor aanvang van de overeengekomen dienst, vindt geen restitutie plaats.


Indien een aanbetaling is overeengekomen, zal na het annuleren van een overeengekomen dienst de aanbetaling ingehouden worden.

Artikel 6. Aanvullende voorwaarden workshops, cursussen, challenges, retraites en lezingen
Wanneer het maximaal aantal deelnemers voor een workshop, cursus, challenge, retraite of lezing is bereikt, wordt dat vermeld op de website en social media (instagram/facebook). 
Plaatsing geschiedt op volgorde van (ontvangen) betaling.


Als je je hebt ingeschreven maar niet geplaatst kunt worden, krijg je daar via een e-mail bericht van. Het overgemaakte bedrag wordt dan binnen 3 werkdagen volledig teruggestort.
Je kunt je naam laten plaatsen op een wachtlijst voor de eerstvolgende keer dat de cursus of workshop gegeven wordt. 


Je op een wachtlijst laten plaatsen is vrijblijvend en verplicht je tot niets.
Mensen op de wachtlijst krijgen bij de eerstvolgende cursus of workshop voorrang bij plaatsing.
Voor elke nieuwe cursus of workshop is het, ook voor mensen op de wachtlijst, nodig je opnieuw in te schrijven en aan de betalingsvoorwaarden te voldoen.

Artikel 7. Informatieverstrekking
De klant/opdrachtgever is zich bewust dat hij/zij alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeengekomen dienst, naar waarheid verstrekt aan Suzanne Eltink  – Empower by Design. Suzanne Eltink  – Empower by Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke ontstaan is doordat Suzanne Eltink  –  is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens door klant/opdrachtgever.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
Suzanne Eltink  –  stelt zich niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, tijdens de dienstverlening van Suzanne Eltink . 
De activiteiten en aangeboden diensten van Suzanne Eltink  – Empower by Design / earth dancer zijn geen vervanging van een (psychologisch) consult bij een gediplomeerd psycholoog en/of arts.

Artikel 9. Copyright
Suzanne Eltink  – Empower by Design / earth dancer heeft copyright op al haar teksten en media. Niemand is, zonder toestemming van Suzanne Eltink , gerechtigd om dit te kopiëren, doorsturen, vermenigvuldigen, doorverkopen of op een andere wijze te gebruiken.

Artikel 10. Vertrouwelijk (wet AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Alle gegevens en informatie die Suzanne Eltink  ontvangt van de klant/opdrachtgever, blijft vertrouwelijk en beschermd. 

Artikel 11. Klachten
Wanneer de klant/opdrachtgever niet tevreden is over een door Suzanne Eltink  – Empower by Design/ earth dancer geleverde dienst, dient hij/zij dit binnen 14 dagen na het leveren van de start van deze dienst aan Suzanne Eltink  te melden. Er vindt dan overleg plaats over hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de klacht verholpen wordt. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

Suzanne Eltink, Earth dancer / Empower by Design
Workum
0630431051
hello@empowerby.design 

 

KVK 74178539
BTW nr NL001911554B07
KvK 76337057

bottom of page