top of page

Het Hert staat symbool voor ontvangen, verzamelen – en weer loslaten… Als een destillatieproces het beste uit alles halen, via je bewustzijn, je hogere visie, waardoor je zelfs in tegenslagen en pijn de ware bloemenkracht van de ziel kunt gaan schouwen.

Het Hert draagt een Scheppingskracht in zijn energie, als een mannelijke potentie. Het draagt het handelen naar, een omzetting in zelf-affirmatie, een zelfbevestiging en een beweging naar iets. Een omzetting naar pure creatieve vermogens vanuit je binnenste, naar scheppen, naar doorgaan, je eigen pad trouw blijven vanuit je eigen hogere sturing…

De bloemen staan symbool voor de gift die je ontvangt dankzij je eigen uithoudingsvermogen, je verbinding met de aarde, je wortels, je diepere buikadem – en het luisteren naar waar je interne stuurkracht jeigheid naar toe brengt.

De energie van Hert kan je door de diepste bossen geleid hebben waar je door een overwoekerend en bijna ondoordringbaar pad te bewegen had. Ze kunnen je in je eigen dieptes hebben laten kijken om verborgen triggers te openbaren, ze kunnen je diverse tekens en symbolen hebben om hun boodschappen te ontrafelen, ze kunnen je op de randen van ravijnen en rotspartijen hebben laten vertoeven om de angst te eren en juist tot een bondgenoot te gaan verwelkomen.

Haar daad dit vanuit de diepste liefde voor je zielspotentie! Zij wist welk pad je had te wandelen vanuit haar hogere visiekracht;
vanuit je eigen hogere zielsessentie. Zij wist welke sleutels jij had te vinden om daarmee deuren te openen die verborgen zaken afgesloten openbaarn: zo ook jouw eigengenezend vermogen, je ware intuïtie, je krachtige gevoelige gevoel, het diepere weten wat er altijd al was. Zij ondersteunde je eigen bevrijding!

Ze liet jouw Wilde Hart aankloppen om altijd door te blijven gaan, verder te gaan, de volgende wending te blijven vertrouwen, de schaduwen niet te schuwen, je ogen verder te openen, alles te blijven beademen vanuit je uitdijende zielskrachten…

En dankzij deze beperkte zielskracht ben je vol verve, gratie, nederigheid en dankbaarheid haar gewei gaan dragen, als een trotse tooi op jouw lichaam, verweven met je ruggengraat (je eigen bezield leiderschap), wat als een kompas door dit leven spreekt vanuit het allesomvattende Veld.

Zij laat je omhullen met een verwarmende vacht, rijk aan de meest mooie en overdadige bloemenpracht, welke jouw hartslied vrijlaat via hun nectar, als een magneet voor hen die het kunnen horen en smaken, als inspiratie en haar-innering, om dan weer verder te gaan, de wilde en ware natuur doorreizend, de meest prachtige en glinsterende horizonten verwelkomend….
 

Bloemen Hert

€ 3,15Prijs
bottom of page