top of page

Zij straalt de energie van het openbloeien van binnen naar buiten, vanuit een eigen afstemming, een verbinding in het kalme middelpunt in je centrum – waar alles omheen draait. Juist vanuit dit middelpunt draag je een helder overzicht en kun je bewust meesturen in je eigen bestemming – jouw unieke bloemenpracht vanuit je creatiekracht.

 

Gouden tranen van dankbaarheid vanuit aangeraakte wijsheid die gesprokkeld is langs een diepgaand kronkelend sprokkelpad… Haar medicijnbuidels gevuld, geopenbaard – én toegepast midden in het Alledaagse – wat een uniek geurende nectar vrij laat…

 

Ze draagt de vlechten die de symboliek van vruchtbaarheid dragen; Vruchten die verworven zijn dankzij het diepzee-duiken naar innerlijke zwarte parels… Ze stromen in zachtheid langs haar nek, waar het keelcentrum zich bevindt, de wervels, waar de ware manifestatiekracht doorheen stroomt via onze handeligen, bewegingen, adem, vibraties en tonen in onze stem, via onze handen in al ons handelen: hoe we iets betasten, aanraken, liefhebben, strelen, vasthouden voor onbepaalde Tijd – en weer vrijlaten….

 

Zij kent de waarde van Rijpe Vruchten, gedragen als een innerlijke Kroon.


Rijping als symbool voor het koesteren van het leven zelf, je innerlijke schatten, je talenten, voor dat waar je zelf verantwoordelijkheid voor bent gaan dragen. Je talenten zaaiend – om dan haar oogst te aanschouwen.

 

Alles in zachtheid laten rijpen binnen de grenzen van het landschap dat jij bent, wat onder jouw hoede staat. Dit vraagt een loslaten, iets steeds opnieuw betasten, aanraken, vanuit je innerlijk, vanuit je hart koesterend – en het overwoekerende onkruid erom heen blijven wegtrekken. Het levenswater en de zonnenschijn hun werk laten doen….

 

Alle bessen tot hun dieprode kleur laten zwellen tot ze bijna barsten in hun sap, tot de omzetting in zoete heerlijkheid is voltooid. Dan is het precies het juiste plukmoment om ze tot je te nemen….

 

Het staat symbool om jezelf – en alles en iedereen – een kans te geven zichzelf tot wording te laten komen, tot een eigen rijping, vanuit de unieke timing die in elke ziel ligt geborgen.

 

Wat er uiteindelijk uit een ieder stroomt, uit elke wezenseenheid, zijn gouden parels, gouden stromen – vanuit de dankbaarheid die zich via magische aanrakingen en inzichten in het innerlijk gewaarzijn tonen…

 

De BloemenGodin inspireert en activeert om in een constante de heerlijke rijpingsprocessen toe te staan, door van het ene moment in het andere steeds bij je kalme prachtige Zelf te blijven, in jouw Centrum.

 

De Zwaluw draagt de energie van een eigen ik transformatie die zich voltrekt. Zwaluw weet van vernieuwing, van een volgende fase, maar weet dat geduld essentieel is om je eigen vruchtbaarheidsschatten te openbaren. Zij ondersteunt om geduldig het groeiproces binnenin je eigen wezen te laten voltooien.

 

Ze draagt een blijde verwachtingssfeer – en inspireert je om niets te verspillen, of weg te gooien, te verwerpen – en je eigen intuïtieve natuur ten diepste te vertrouwen.

 

Goud heeft tijd nodig om goud te worden; zo hebben wij zelf ook een zekere tijdsspanne nodig om onszelf te laten rijpen – om dan in het juiste moment het heerlijkste gouden licht vrij te laten…

Bloemen Godin

€ 3,15Prijs
  • 11x15cm

bottom of page